Personvern

Personvernerklæring

Denne erklæringen gir informasjon om Ringsaker Jakt og Fiskeområde behandler dine personopplysninger.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandling av personopplysninger er underlagt Lov om behandling av personopplysninger

Behandlingsansvarlig

Anders Berg / Utmarksleder
Tlf: + 47 41 68 69 50
Mail: anders.berg@rjfo.no

Hvem behandler vi personopplysninger om

  • Brukere som kjøper fiskekort
  • Brukere som kjøper Jakttegn
  • Brukere som benytter kontakskjema på nettstedet

Hvilke personopplysninger behandles, og hvorfor

Kjøp på https://rjfo.no

Vi behandler personopplysninger ved kjøp i henhold til den avtaleforpliktelse vi har overfor våre selgere. Vi behandler opplysninger som er nødvendige for å oppfylle ditt kunde-/avtaleforhold med selger.

Ved kjøp behandler vi personopplysninger via din profil, din handlekurv og din kvittering.

Behandlingsgrunnlaget er personopplysningsloven §1, jf Eus personvernforordning artikkel 6.1, bokstav b), avtale.

Behandlingsgrunnlag utover det nevnt overfor, vil være presisert for hvert kjøpstilfelle i utlistingen under.

Konsekvensen av at personopplysninger ikke oppgis, er at avtalegrunnlaget bortfaller og kjøp og søknad på produkter vil ikke kunne gjennomføres.

Kjøp av jakt- og fiskekort

Formålet med behandlingen er å imøtekomme selgers behov for kontaktinformasjon til sin kunde, og eventuelle offentlige krav til innhenting av nødvendig informasjon om deg som kunde. I tillegg ønsker vi å gi deg en så god brukeropplevelse som mulig ved å benytte forhåndsregistrerte personopplysninger i kjøpsprosessen.

Du kan velge å kjøpe uten å ha en profil. Du må da legge inn navn, epost, mobilnummer, postnummer og land.

For kjøp av jaktkort vil det være nødvendig å behandle jegernummer og fødselsdato for verifisering av betalt jegeravgift for inneværende jaktår mot Jegerregisteret.

Behandlingsgrunnlaget her er personopplysningsloven §1, jf EUs personvernforordning artikkel 6.1, bokstav c), rettslig forpliktelse.

Konsekvensen av at jegernummer og fødselsdato ikke oppgis, er at kjøp av jaktkort ikke vil kunne gjennomføres.

Søknad på jakt og fiske

Formålet med behandlingen er å imøtekomme selgers behov for personopplysninger for å kunne behandle søknaden og for etter en søknadsprosess å kunne inngå avtale om jakt/fiske. I tillegg må vi imøtekomme eventuelle offentlige krav til innhenting av nødvendig informasjon om deg som søker.

Vi ønsker også å gi deg en så god brukeropplevelse som mulig ved å forenkle søknadsprosessen og utfylling av data for deg og eventuelt ditt jakt/fiskelag. Vi benytter derfor forhåndsregistrerte personopplysninger fra din profil.

En søknad krever navn, epost, mobilnummer, postnummer, poststed og kommune.

Det vil også være nødvendig å behandle jegernummer og fødselsdato for verifisering av jeger mot Jegerregisteret ved søknad på jakt.

Jakt/fiskelag kan om ønskelig hentes ut fra tidligere søknader.

Ved søknad på jakt kan også opplysninger og kjønn og ettersøkshund bli behandlet etter ønske fra selger.

Levering av fangstrapport

Formålet med behandlingen er å ivareta grunneieres rett og plikt til fangstrapportering.

Det vil det være nødvendig å behandle personopplysninger som navn og kontaktinformasjon i tillegg til fangstdata.

I de tilfeller fangstdata publiseres, vil du ha anledning til å angi at du ønsker anonymisering av persondata, i dette tilfellet navn.

Behandlingsgrunnlaget er Ringsaker Jakt og Fiskeområdes oppfyllelse av avtaleforpliktelse overfor selger til å tilgjengeliggjøre informasjon om hvem som leverer påkrevd rapport for jakt og fiske. Behandles ihht personopplysningsloven §1, jf EUs personvernforordning artikkel 6.1, bokstav b), avtale.

Konsekvensen av at personopplysninger ikke oppgis, er at en kan bli forhindret fra å kjøpe jakt- og fiskekort ved senere anledning.

Betaling med debet-/kredittkort

Formålet med behandlingen er å innhente betalingsinformasjon for å muliggjøre betaling, samt å tilfredsstille krav til sporbarhet av betaler iht. Bokføringsloven.

Ved betaling med kredittkort, vil du bli bedt om å oppgi nødvendig betalingsinformasjon i forhold til den betalingsform du velger.

Stiftelsen Ringsaker Jakt og Fiskeområde bruker Nets til behandling av betaling og lagrer ingen informasjon knyttet til dette i egne systemer.

For å lese mer om Nets personvernerklæring, klikk her: https://www.nets.eu/GDPR/Pages/Privacy-notice-for-nets.aspx

Registrering av bruker

Formålet med behandlingen er å tilby en bedre brukeropplevelse på våre nettsider, gi brukere tilgang til registrert informasjon og dokumenter, samt i prosesser hvor det er påkrevd, sikre identifisering av bruker.

Ved registrering av bruker vil du bli bedt om å legge inn epost og passord.

For mer fullstendig profil må du legge inn navn, mobilnummer, postnummer og land.

Du vil også ha mulighet til å registrere din adresse, poststed, fødselsdato, jegernummer og kjønn. Dette er alle valgfrie opplysninger, og kan til enhver tid fjernes fra din profil.

Stiftelsen Ringsaker Jakt og Fiskeområde tar forbehold om at personopplysninger knyttet til søknadsprosesser på rjfo.no vil beholdes på din profil ihht de forpliktelser vi har overfor mottaker av søknad.

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykke om å sende deg informasjon basert på «Mine interesser» ved å fjerne avhukingen av disse på din profil.

Behandlingsgrunnlag for behandling av «Mine interesser» er brukers samtykke, jmf personopplysningsloven §1, jf EUs personvernforordning artikkel 6.1, bokstav a) samtykke.

Besøkende på våre nettsider

Når du benytter nettstedet registrerer vi informasjon om hvilke sider du besøker og hvordan du bruker de. I tillegg vil vi registrere maskinvare og programvare du benytter. Dette gjør vi for å kunne forbedre våre tjenester for å gi våre kunder en så god tjeneste som mulig.

Behandlingsgrunnlaget e personopplysningsloven §1, jf EUs personvernforordning artikkel 6.1, bokstav a), samtykke

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for bruk av cookies i dine nettleserinnstillinger. Les mer om dette under punkt 10.3.

Generelle henvendelser

Henvendelser via epost og telefon vil bli behandlet fortløpende og slettet etter avsluttet behandling så lenge det ikke fører til avtale inngåelse. Ingen personopplysninger vil bli lagret. Ved avtaleinngåelse trer de aktuelle handlinger listet opp under pkt 4 inn.

Deling av din informasjon

Opplysninger om din bruk av tjenestene kan bli utlevert til andre selskaper til bruk for samme formål som de ble innsamlet for. Så langt det er mulig vil opplysningene bli utlevert i anonymisert form, men for enkelte formål, er det nødvendig at mottaker får opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg som bruker av rjfo.no.

Stiftelsen Ringsaker Jakt og Fiskeområde vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen uten først å ha innhentet ditt samtykke.

Vi tar forbehold om at personopplysninger vil kunne deles under samtykke ved rettslig forpliktelse og/eller lovpålagt opplysningsplikt.

Hvem behandler dine opplysninger foruten Stiftelsen Ringsaker Jakt og Fiskeområde og hvorfor?

Databehandler Hvorfor Hjemmeside
Medianova Konsulentbistand med tilgang til personopplysninger Medianova.no
Nettpilot Konsulentbistand med tilgang til personopplysninger Nettpilot.no
Uniweb Lagring av database Uniweb.no

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Ringsaker Jakt & Fiskeområde lagres på servere i Norge. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

Hvor lenge lagres dine personopplysninger?

Ringsaker Jakt og Fiskeområde lagrer dine personopplysninger på vegne av grunneier du har kjøpt en rettighet hos.

Av statistiske hensyn for jakt, fiske og fangst, blir dine personopplysninger lagret til du selv krever å få de fjernet, og minimum i henhold til gjeldende bestemmelser for lagring av salgsdokumenter iht. regnskapsloven.

Sosiale medier

https://rjfo.no inneholder funksjoner for sosiale medier, inkludert dele-knapp for Facebook. Dette er funksjoner som kan registrere hvilken side du besøker på nettstedet vårt. Informasjonskapsler lagres for at funksjonene skal fungere som tiltenkt. Se bruk av cookies for mer detaljert informasjon.

Vi har også egne profiler på hhv Facebook, Twitter og Instagram hvor besøk, kommentarer og «likes» vil bli behandlet.

Din bruk av slike funksjoner er underlagt personvernerklæringen til selskapet som leverer dem.

Dine rettigheter

Innsyn: Som bruker har du innsyn i dine personopplysninger som f.eks. din kjøpshistorikk, dine søknader og dine fangstrapporter..

Sletting eller retting: Videre vil vi slette dine personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

For eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare detaljert kjøpshistorikk i fem år.

Du har også rett til å få rettet feilaktige opplysninger.

Dataportabilitet: Du har rett til å be om at personopplysningene vi har registrert på deg utleveres i et strukturert, alminnelig anvendt, maskinleselig format for overføring til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til begrensning: Ved gitte forhold, kan du kreve at behandlingen begrenses.

Klagerett: Du kan når som helst sende en klage til oss eller til Datatilsynet dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på.

For mer informasjon se Avsnitt 3 i Personvernforordningen.

Informasjonskapsler (cookies)

En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din datamaskin av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å gi deg en bedre brukeropplevelse, spore bruksmønster, statistikk og markedsføring.

Vi bruker cookies via følgende verktøy:

Google Analytics, Google Tag Manager

Innhente statistikk over trafikk og bruk av nettstedet slik at vi kan forbedre nettsidene våre. Googles retningslinjer for personvern.

Hvordan deaktivere informasjonskapsler

Internet Explorer

Google Chrome

Firefox

Safari

Opera