Fiskeregler

Fredningstid. Det er fredet for all fiske i perioden 15 sept – 15 okt (fra og med-til og med)

Gratis stangfiske for de som er under 18 år.

Fisketider

  1. Stangfiske og pilke. Hver fisker kan bruke maks. 2 stenger eller håndsnører av gangen. Det er lov å benytte 4 pilkestikker, utsetting av krokredskap inkl line mm er forbudt. Bruk av ørekyte som agn er forbudt. Periode; hele året unntatt fredningstiden.
  2. Oterfisket. I Aksjøen, Kroksjøen, Næra, Ljøsvann, Mesnavannene, Sjusjøen og Bådshaugtjern. Periode; hele året unntatt fredningstiden.
  3. Oterfiske i Øyungen, Bonkerudtjern og Grunna. Periode; Juni måned.
  4. Oterfiske i Brumundsjøen. Periode 1 juni – 31 august.
  5. Garnfiske. I Aksjøen, Kroksjøen, Næra, Ljøsvann, Mesnavannene, Sjusjøen og Bådshaugtjern. Periode; hele året unntatt fredningstiden.
  6. Garnfiske i Øyungen og Grunna. Periode; august måned. I Grunna skal ikke garn settes nærmere oset enn 200 meter.  
  7. Det er fri maskevidde i ovennevnte vann. Garn skal ikke stå i vannet mellom kl 10.00. og kl. 18.00. Gjelder ikke etter 15/10. Garn skal være merket med fiskerens navn. Det er forbudt å sette garn nærmere reguleringsdam, elv- eller bekkeos enn 100 m. Hver fisker med kombikort kan bruke 2 garn, hvert 25 m. langt og 1,5 m høyt.
  8. I Brumunda er det fredet fra 1 september.

ANDRE FISKEMÅTER ENN DE HER NEVNTE ER FORBUDT!

Fiskere under 18 år må ha kort for oter og garnfiske. Fiskekortet kan ikke overdras og skal forevises enhver på forlangende. Fangst og fiskeredskap forevises oppsynet på forlangende. Fiske uten kort eller i strid med disse regler vil bli anmeldt. 8. Båter. Bruk av farkost av enhver art er forbudt på alle *nyanlagte/oppdemte vann. 9. Andre bestemmelser. Disse regler trer i kraft 1.1. 2006. og erstatter regler av 1.1. 2001. Reglene er fastsatt av styret for Ringsaker Jakt og Fiskeområde i henhold til «Forvaltningsreglene for fiske innen R.J.F.O.»  I Avskåkån gjelder Fåberg Østsides Jakt og Fiskeforenings regler for hele vannet.

*Oppdemte vann. Bergsbuvannet, Volltjernet, Eftastjernet, Nybutjernet, Bekkelitjernet, Børtenpusstjerna, Kvarstadsetertjernet, Kattugletjernet, Grunnbekktjernet, Maartmannstjern, Svartbekktjerna, Nøkkelåstjernet, Geitbutjernet, Holetjern, Gobakktjernet, Aksjøen Lille.