Jaktregler

Jakttider år 2022. (fra og med – til og med)

Det tas forbehold om endringer i jakttider.

Rype og skogsfugl, tidligjakt   10/09 – 13/09

Rype og skogsfugl, ordinær  14/09 – 24/09 og 03/10 – 13/11

And, due, kråkefugler ordinær  14/09 – 24/09 og 03/10 – 23/12

Rev, mink og skarv  14/9 – 24/09 og 03/10 – 23/12

Hare 14/09 – 24/09 og 03/10 – 23/12

 

Hjortevilt

Råbukk  10/08 – 24/09

Rådyr ordinær 03/10 – 23/12

Hjort 01/09 – 23/12

Elg 25/09 – 30/11(23/12)

Villrein 20/08 – 30/09

Villsvin  01/04 31/3

Villsvin kan jaktes av dem som har løst småviltkort i RJFO, og eller har fellingstillatelse på hjortevilt. Se regler for jakt på villsvin.

Rovdyr:

Forbehold om kvoter og tider. Se Statsforvalteren for nærmere info.

Bjørn 21/8 – 15/10

Ulv 01/12-31/5

Jerv 10/09-15/2

Treningskort for fugl fra 15/11 -23/12. Kjøpes hos Inatur. Er inkludert i sesongkort fugl.

Jakt i hytteområdene og på setervanger er ikke tillatt.

Det er ikke lov til å jakte i og ved veier som er åpne for allmenn ferdsel, dette gjelder også postering.

Bruk av rifle er ikke tillatt. (gjelder småvilt)

Hundetrening

Elgjegere innen for RJFO har tillatelse til å trene egne hunder på eget terreng fra og med den 14/9 – 24/09. Treningen skal legges til siste halvdel av dagen.

For de 4 første dagene av fuglejakten kreves det eget jaktkort som er utstedt etter søknad.

Det tas forbehold om tidligere slutt og begrensninger i jaktområde.

Jaktkort, småvilt.

Det selges; dagskort, 5-dagers kort og sesong.

Det anbefales jegere som benytter hunder å gjøre dem sauerene. Dette vil på sikt bli påkrevd.

Salg av jaktkort for småvilt 2023

For fuglejakt vil en begrensning de første dagene bli opprettholdt med søknadsfrist 15. juni 2023

Søknad sendes Inatur. Vi ber om at hytteeierne innen RJFO påfører tomtenummer og grunneier på søknaden.

Informasjonsbrosjyre og kart fås kjøpt i alle kortsalgstedene.

Vi minner om innsending av utfylt jaktrapport til RJFO, 2380 Br.dal, senest 2 uker etter at jakten er avsluttet.

Priser 2022

Innenbygds / utenbygds

Dag kr 330/500

5- dagers kr 1.350/2.000

Sesong kr 2.100/3.000