Jaktregler

Jakttider år 2020. (fra og med – til og med)

Det tas forbehold om endringer i jakttider.

Rype og skogsfugl, tidligjakt

10/09 – 13/09

Rype og skogsfugl, ordinær

14/09 – 24/09 og 30/09 – 15/11

And, due, kråkefugler ordinær

14/09 – 24/09 og 30/09 – 23/12

Rev, mink og skarv

14/9 – 24/09 og 30/09 – 23/12

Hare

14/09 – 24/09 og 30/09 – 23/12

 

Hjortevilt

Råbukk

10/08 – 24/09

Rådyr ordinær

30/09 – 23/12

Hjort

01/09 – 23/12

Elg

25/09 – 30/11(23/12)

Villrein

20/08 – 30/09

Villsvin

01/04 31/3

Villsvin kan jaktes av dem som har løst småviltkort i RJFO, og eller har fellingstillatelse på hjortevilt. Se regler for jakt på villsvin.

Rovdyr:

Forbehold om kvoter og tider.

Bjørn

Ingen kvote for 2020

Ulv

01/12-31/5

Jerv

10/09-15/2

Treningskort for fugl fra 31/10 -23/12. Kjøpes hos Inatur. Er inkludert i sesongkort fugl.

Jakt i hytteområdene og på setervanger er ikke tillatt.

Det er ikke lov til å jakte i og ved veier som er åpne for allmenn ferdsel, dette gjelder også postering.

Bruk av rifle er ikke tillatt. (gjelder småvilt)

Hundetrening

Elgjegere innen for RJFO har tillatelse til å trene egne hunder på eget terreng fra og med den 14/9 – 24/09. Treningen skal legges til siste halvdel av dagen.

For de 4 første dagene av fuglejakten kreves det eget jaktkort som er utstedt etter søknad.

Det tas forbehold om tidligere slutt og begrensninger i jaktområde.

Jaktkort, småvilt.

Det selges; dagskort, 5-dagers kort og sesong.

Det anbefales jegere som benytter hunder å gjøre dem sauerene. Dette vil på sikt bli påkrevd.

Salg av jaktkort for småvilt 2021

For fuglejakt vil en begrensning de første dagene bli opprettholdt med søknadsfrist 15. juni 2021

Søknad sendes Inatur. Vi ber om at hytteeierne innen RJFO påfører tomtenummer og grunneier på søknaden.

Informasjonsbrosjyre og kart fås kjøpt i alle kortsalgstedene.

Vi minner om innsending av utfylt jaktrapport til RJFO, 2380 Br.dal, senest 2 uker etter at jakten er avsluttet.