Elgjakt 2023 – 2025

Elgjakt i Ringsaker Jakt og Fiskeområde (RJFO) Ringsaker Jakt og Fiskeområde består av eiendommene Pihl AS og Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes bygdeallmenninger.  RJFO dekker et areal på ca 600 kvadratkilometer, hvorav 290 kvadratkilometer består av produktiv skog. Resten består av fjell, sjøer og myrer.

RJFO skal sette ut inntil 27 elgretter for perioden 2023-2025.

 • Elgrettene er i størrelsesorden fra ca 10.000 da til 40.000 da. Tilnærmet alle jaktrettene er egnet for bruk av løshund. Kvotene ligger fra 3 – 9 dyr slik de var i 2022.
 • Det kreves godkjent ettersøksekvipasje i alle lag. Har laget jaktpremierte hunder legges det ved dokumentasjon på dette.
 • Det er utarbeidet egne regler med sanksjoner for området, disse underskrives ved kontraktsinngåelse.
 • Forrige periode ble en elgrett (Steinsmarka v Næra) avsatt til opplæringsjakt. Dvs ett tilbud til lag med førstegangsjegere. Dette videreføres ved interesse.
 • RJFO benytter Viltrapporten for innrapportering av sette og skutte dyr, og for informasjon ut til jegerne.
 • Det er ikke nødvendig å spesifisere hvilken rett man søker på.
 • Leie av koier / husvære avtales med de enkelte grunneierne.

Priser fra 2023-

 • Toprissystem, forskudd avregnes mot ant. kg og felte dyr. (forskudd for ikke felte dyr refunderes ikke)
 • Forskudd 6500 kr for voksne og 4500 kr for kalv og ungdyr (forskudd følger kategori dyr)
 • Kg pris 110 kr. (årlig indeks regulering)
 • Jaktkort 1800 kr pr jeger/år (årlig indeksregulering)
 • I tillegg kommer fellingsavgift (til Ringsaker kommune).

Endringer for kommende periode.

RJFO har mottatt flere henvendelser som gjelder areal / størrelse på rettene. Det er ønskelig med større retter/areal for å utøve jakt med løshunder. Vi har også forespørsler på periodisering av retter, der jakttiden deles opp i perioder for to eller flere jaktlag.  RJFO vurderer muligheten for å imøtekomme dette.

Retten som ligger sør for Nord Mesna i Brøttum almenning blir periodisert fra 2023, flere vurderes. Jaktperiodene vil her være fra 25 september til 4 oktober for første laget, og fra 5 oktober til jaktas slutt for det andre laget. Søker man eller ønsker en rett med periodisering må ønsket jaktperiode føres opp i søknaden.

Bakåsen og Bergsbu i Nes almenning slåes sammen til en rett. Sammenslåing kan også være aktuelt for flere retter.

Søknad.

 • Søknad skal inneholde navn på alle lagets deltagere, hvem som er jaktleder og nestleder.
 • Dokumentasjon på godkjent ettersøksekvipasje.

Søknad sendes til Ringsaker Jakt og Fiskeområde v / anders.berg@rjfo.no  innen 25 mars.

Postadresse, Ringsaker Jakt og Fiskeområde. Brumundvegen 829, 2387 Brumunddal

Eventuelle spørsmål rettes til RJFO v tlf 416 86 950

 

Tilbakemelding fra søkere.

Gi oss gjerne en tilbakemelding om periodisering av jakta og størrelse på jaktretter. Sendes til anders.berg@rjfo.no

 

Elgjakta

Elgjakta starter 25 september. RJFO har 150 fellingstillatelser som fordeles på 28 retter. Ca 200 elgjegere er ute i RJFO sine skoger de første dagene.

Per 6 november er 14 av 28 jaktlag ferdige med kvota og 123 elger er felt. Ved samme tidspunkt i 2021 var det felt 119. Sett elg pr jegerdagsverk har gått ned fra 0,5 til 0,46. I antall dyr er det ca 170 færre sett.

 

Hjortejakt

Hjortejakten starter 1 september. Det er i all hovedsak elgjegerne som jakter hjort på egne terreng, og på de øvrige terrengene i RJFO i samråd med jaktlederne for de enkelte retter. Det selges også jaktkort for eksterne jegere. Disse får tildelt område og kontaktinfo til jaktleder der jakten utøves.

Småviltjakta 2022

Fuglejakta starter 10 september. De fire første dagene er etter søknad med en årlig søkerfrist som er 15 juni. Fra 14 september er det åpent kortsalg. Kort kjøpes her; www.rjfo.no og www.inatur.no  . Bruksrettkort kjøpes ved de enkelte almenningskontorene bruksretten er tilknyttet. Ordinære kort kan også kjøpes her, men husk åpningstiden.

Rypetaksten ble utført i perioden 5-20 august. Det har hovedsakelig vært taksert øst for Åsta, men også på vestsiden de siste årene. RJFO har siden takstens oppstart i 1994 hatt ett gjennomsnitt på 15 ryper pr km2 øst for Åsta, og ca halve antallet på Sjusjøen. Årets takst viser litt over snittet øst for Åsta, mens det på Sjusjøen var lavere en tidligere år.

Salg av jaktkort, begrensninger.

Det er begrensninger i salget av dagskort, pr dag og totalt for sesongen.

 

Reinsdyrjakt

Reinsdyrjakten startet 20 august. RJFO har 13 fellingstillatelser. 10 er solgt som sesongkort og 3 benyttes som helgekort. Ordningen med helgekort (3 dager) har vi brukt i mange år nå, dette gir jakt til flere jegere. Det er også åpent for lagskort, som også flere benytter seg av.

I RJFO kan alle under 18 år fiske gratis. Etter fylte 18 må du huske å løse kort før fisket tar til.

I RJFO kan alle under 18 år fiske gratis. Etter fylte 18 må du huske å løse kort før fisket tar til.

Kort kjøper du her;

https://www.inatur.no/om/fiskekort

https://www.perfish.no/

(kort selges ikke via RJFO siden pr nå)

 

SMS koder for kjøp;

Døgnkort 110 kr Send FISKEKORT CAJ10 til 2377

Ukekort 490 kr Send FISKEKORT CAJ11 til 2377

Årskort 700 kr Send FISKEKORT CAJ12 til 2377

Kombikort dag 340 kr Send FISKEKORT CAJ13 til 2377

Andre salgsplasser.

Kort kan også kjøpes på Sport 1 Sjusjøen. På hverdag kan de også kjøpes på almenningskontorene. Sjekk åpningstider.

 

Fotoskjul

Fotoskjulet er åpent for utleie. For mer info se på www.facebook.com/fotoskjul

Booking av fotoskjulet gjør du på Inatur.  https://www.inatur.no/hytte/604639bf97833b0003eb7773/fotoskjul-med-utlagt-ate-for-spennende-fotografering-av-kongeorn-honsehauk-mm