Villsvinjakt

RJFO åpner for villsvinjakt fra kommende høst.

Jakttid  fra 10/9    (01.04-31.03)  Sugge som har unger er fredet, men ungene er jaktbare hele året.

Våpen;

Hagle;  tIl jakt på villsvin er det når haglegevær benyttes, kun tillatt å benytte fyllingskule/slugs.

Rifle; under jakt på villsvin skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil med minimumsvekt 9 gram og med følgende anslagsenergi:

  • a) For ammunisjon med kulevekt mellom 9 gram (138,9 grain) og 10 gram (154 grain) skal anslagsenergien være minst 2700 joule (275 kgm) målt på 100 meters avstand, E100. 
  • b) For ammunisjon med kulevekt på 10 gram eller mer skal anslagsenergien være minst 2200 joule (225 kgm) målt på 100 meters avstand, E100.

Ved bruk av rifle er det krav om avlagt storviltprøve.

Villsvinbestanden øker raskt i Norge, av den grunn er det laget en «Handlingsplan mot villsvin» utarbeidet av Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Målsettingen i planen er færrest mulig villsvin på et minst mulig område. De tiltak som foreslås i handlingsplanen forventes å bidra til at denne målsettingen nås. De viktigste forutsetningene for en vellykket gjennomføring er å få oversikt over villsvinbestanden og utbredelsen, redusere denne gjennom godt grunneiersamarbeid, og å få på plass tiltak for tidlig oppdagelse av smitte og hindre eventuell smitte til tamsvinpopulasjonen.

Nærmeste kjente ynglinger er nå Elverum, Kongsvinger, Eidskog og Våler. De formerer seg raskt, utvider stadig område og det er ventet streifere innover til våre områder i nærmeste fremtid.