Elgjakt 2020 -2022

RJFO har leid ut alle 28 retter for kommende 3 års periode.

  • Jaktrettene er fra ca 8000 – 40.000 da. Tilnærmet alle jaktrettene er egnet for bruk av løshund. Kvotene ligger fra 3 – 9 dyr slik de var i 2019.
  • Det kreves godkjente ettersøksekvipasjer i alle lag.

  • Leie av husvære/koier avtales direkte med de enkelte eiendommer.

  • Det er utarbeidet egne regler med sanksjoner for området, disse underskrives ved kontraktsinngåelse.

  • Jaktledermøter arrangeres hvert år i september mnd. Kvoter mm gjennomgås der.

  • Priser;  102 kr/kg. Forskudd, 6500 kr for voksent dyr og 4500 kr for kalv.

  • Jaktkort elg 1600 kr. (Jaktkort elg faktureres felles til de enkelte lag etter tildeling. For 2021 og 2022 i mai mnd).

  • Kg-pris og jaktkortpris blir indeksregulert i 2021 og 2022.

  • Kommunal fellingsavgift pr felt elg tillegges jaktlagene. 562 kr for voksen og 331 kr for kalv.

  • En av eiendommene (Pihl) i RJFO er mva pliktig. Her vil mva være en del av oppgitt pris. Dvs lik pris ut til jegerne.

 

Søknad sendes til Ringsaker Jakt og Fiskeområde v / anders.berg@rjfo.no  innen 23 mars. Søknaden skal inneholde ant jegere med fult navn og adresse, valgt leder og nestleder, dokumentasjon på godkjent ettersøksekvipasje.

RJFO forbeholder seg retten til å forkaste enhver søknad. Eventuelle spørsmål kan rettes til RJFO

Tlf 416 86 950