Søknadsfrist småvilt tidligkort 2021 er 15 juni

Dette tilbudet er for bare innenbygds og hytteeiere. Det tas forbehold om jakttid.

Jakttid

Gyldig fra 10.09.2020 til 15.11.2020

Ikke gyldig i perioden fra 24.09.2020 til 02.10.2020

Priser

Standardpris: 3560 kr

Antall kort: 40

Maksimum antall jegerere: 1

Søknad med tildeling

Blant søkere som oppfyller kriteriene, vil tilbyder kunne velge enkeltjegere eller jaktlag som får tildelt jakt.

Tildelingskriterier

Innenbygds eller hytteeier

Tilbudet gjelder kun for

Innenbygds