Søknadsfrist småvilt tidligkort 2021 er 15 juni

Dette tilbudet er for bare innenbygds og hytteeiere. Det tas forbehold om jakttid.

Jakttid (slik de var i 2020)

Gyldig fra 10.09.2020 til 15.11.2020

Ikke gyldig i perioden fra 24.09.2020 til 02.10.2020

Antall kort: 40

Maksimum antall jegerere: 1

Tildelingskriterier

Innenbygds eller hytteeier

Tilbudet gjelder kun for

Innenbygds