Småviltjakta 2021

Fuglejakta starter 10 september. De fire første dagene er etter søknad med en årlig søkerfrist som er 15 juni. Fra 14 september er det åpent kortsalg. Kort kjøpes her; www.rjfo.no og www.inatur.no  . Bruksrettkort kjøpes ved de enkelte almenningskontorene bruksretten er tilknyttet. Ordinære kort kan også kjøpes her, men husk åpningstiden.

Rypetaksten ble utført i perioden 5-20 august. Det har hovedsakelig vært taksert øst for Åsta, men også på vestsiden de siste årene. RJFO har siden takstens oppstart i 1994 hatt ett gjennomsnitt på 15 ryper pr km2 øst for Åsta, og ca halve antallet på Sjusjøen. Årets takst viser litt over snittet, men noe færre kyllinger i kullet.

Fugletakst. RJFO planlegger å utvide takstområder kommende år, da spesielt i skog. Til det trengs gode hunder (ønsker jaktpremierte hunder som har godkjent sauedressur). Er du interessert så send e-post til RJFO.