Salg av jakt og fiskekort ved Brumundbommen.

Salg av jakt og fiskekort ved Brumund bomstasjon er avsluttet.  Tilnærmet alt salg vil nå foregå over nett .

Du finner link til jakt og fiskekortsalg øverst på denne siden.

Kort kan også kjøpes gjennom Inatur; www.inatur.no

Bruksrettkort kjøpes ved almenningskontoret bruksretten er tilknyttet. (kommer mer info om dette)