Jaktkort sesong 2022, Innenbygds

kr 2.100,00

På lager

Varenummer: 06 Kategori:

Produktbeskrivelse

Jakttider år 2022. (fra og med – til og med)

Det tas forbehold om endringer i jakttider. Eventuelle endringer vil bli opplyst om på vår hjemmeside. Jeger må holde seg oppdater på dette.

Rype og skogsfugl, ordinær      14/09    –           24/09 og 03/10 – 13/11

And, due, kråkefugler ordinær   14/09    –           24/09 og 03/10 – 23/12

Rev, mink og skarv                   10/09    –           24/09 og 03/10 – 23/12

Hare                                         14/09    –           24/09 og 03/10 – 23/12

 

Hjortevilt

Råbukk                                    10/08    –           24/09

Rådyr ordinær                         03/10    –           23/12

Hjort                                        01/09    –           23/12

Elg                                          25/09    –           30/11(23/12)

Villrein                                      20/08    –           30/09

 

Villsvin                                    01/04    –           31/3

Villsvin kan jaktes av dem som har løst småviltkort i RJFO, og eller har fellingstillatelse på hjortevilt. Se regler for jakt på villsvin.

 

Rovdyr:

Forbehold om kvoter og tider.

Bjørn.                                     21/8 – 15/10

Ulv                                          01/12-31/5

Jerv                                        10/09-15/2

 

Treningskort for fugl fra 14/11 -23/12. Kjøpes hos Inatur. Er inkludert i sesongkort fugl.

Jakt i hytteområdene og på setervanger er ikke tillatt.

Det er ikke lov til å jakte i og ved veier som er åpne for allmenn ferdsel, dette gjelder også postering.

Bruk av rifle er ikke tillatt. (gjelder småvilt)

 

Hundetrening

Elgjegere innen for RJFO har tillatelse til å trene egne hunder på eget terreng fra og med den 14/9 – 24/09. Treningen skal legges til siste halvdel av dagen.

For de 4 første dagene av fuglejakten kreves det eget jaktkort som er utstedt etter søknad.

Det tas forbehold om tidligere slutt og begrensninger i jaktområde.

 

Jaktkort, småvilt.

Det selges; dagskort, 5-dagers kort og sesong.

Det anbefales jegere som benytter hunder å gjøre dem sauerene. Dette vil på sikt bli påkrevd.

 

Salg av jaktkort for småvilt 2023

For fuglejakt vil en begrensning de første dagene bli opprettholdt med søknadsfrist 15. juni 2023

Søknad sendes Inatur. Vi ber om at hytteeierne innen RJFO påfører tomtenummer og grunneier på søknaden.

Informasjonsbrosjyre og kart fås kjøpt i alle kortsalgstedene.

Vi minner om innsending av utfylt jaktrapport til RJFO, 2380 Br.dal, senest 2 uker etter at jakten er avsluttet.