Nedtapping av Bergsbuvannet, vedlikehold og flomsikring.

Tømmerkistedemningen ved Bergsbu som ble bygget i 2004 trenger nå vedlikehold og det vil samtidig blir gjort flomsikring. I første omgang skal det skiftes bording i hovedutløpet og legges steinvoll på baksiden av tømmerkista. Dette arbeidet blir gjennomført i september og nedtapping starter fredag 8 september. Vannstanden skal senkes ca 1 m fra dagens nivå.