Jakttider 2022

Jakttider år 2022. (fra og med – til og med)
Det tas forbehold om endringer i jakttider. Utvidet jakt, rype og skogsfugl.

Rype og skogsfugl, tidligjakt      10/09 – 13/09
Rype og skogsfugl, ordinær       14/09 – 24/09 og 03/10 – 15/11

Hare                                            14/09 – 24/09 og 03/10 -23/12

And, due, kråkefugler tidligjakt  10/09 – 13/09
And, due, kråkefugler ordinær   14/09 – 24/09 og 03/10 – 23/12
Rev, mink og skarv                     10/09 – 24/09 og 03/10 – 23/12

Hjortevilt
Råbukk            10/08 – 24/09
Rådyr ordinær 03/10 – 23/12
Hjort                01/09 – 23/12
Elg                   25/09 – 30/11(23/12)
Villrein             20/08 – 30/09

Villsvin             01/04 – 31/3
Villsvin kan jaktes av dem som har løst småviltkort i RJFO, og eller har fellingstillatelse på hjortevilt. Se regler for jakt på villsvin.