Info – Hjortevilt

Søknadsfrist for rådyr, hjort og villrein gikk ut 15 juni. 

Rådyrjakt;

Kortpriser; Bukkejakt 950 kr,  Ordinær 700 kr, lagsdeltager 275 kr.   Søknad skal inneholde kopi av kvittert jegeravgift, dokumentert ettersøksekvipasje, jegernummer, fødselsdato og mobilnummer. For råbukkjakt kreves i tillegg godkjent storviltprøve.

Villreinjakt;

Kortpriser  Kalv 1800, fritt u/50 kr 3650, fritt dyr 6700.  Helgekort selges  for 1/3  av ordinær pris, resterende av kortpris betales ved felling. Lagsdeltager 550 kr pr. Søknad skal inneholde kopi av kvittert jegeravgift, godkjent storviltprøve, jegernummer, fødselsdato og mobilnummer.

Hjortejakt;

Det selges ett begrenset antall kort for perioden 1-24 september. Toprissystem; kortpris 1000 kr. /  Kg pris 102
Søknad skal inneholde kopi av kvittert jegeravgift, godkjent stoviltprøve, jegernummer, fødselsdato og mobilnummer.

 

Elg.
Elgjakta er satt ut for perioden 2020-2022.