Info – Hjortevilt

RÅDYR; Det kom inn 60 søknader på rådyrjakt til fordeling på 40 fellingstillatelser. Råbukkjakta er fordelt og sendt ut.

VILLREIN; det kom 25 søknader til fordeling på 12 fellingstillatelser. 10 er sendt ut som sesongkort (tilbydt kort). De 2 siste kortene benyttes som helgekort.