Info – Hjortevilt

Søknadsfrist for rådyr, hjort og villrein er 15 juni. 

Rådyrjakt; Kortpriser (slik de var i 2020) Bukkejakt 900 kr,  Ordinær 650 kr, lagsdeltager 250 kr
VILLREIN;  Kortpriser (slik de var i 2020) Kalv 1750, fritt u/50 kr 3600, fritt dyr 6500.  Helgekort selges  for 1/3  av ordinær pris, resterende av kortpris betales ved felling.
Hjort; Det selges ett begrenset antall kort for perioden 1-24 september. Toprissystem; kortpris 1000 kr. /  Kg pris 102 kr
Elg. Elgjakta er satt ut for perioden 2020-2022.