Villsvinjakt

RJFO åpner for villsvinjakt fra kommende høst.

Jakttid  fra 10/9    (01.04-31.03)  Sugge som har unger er fredet, men ungene er jaktbare hele året.

Våpen;

Hagle;  tIl jakt på villsvin er det når haglegevær benyttes, kun tillatt å benytte fyllingskule/slugs.

Rifle; under jakt på villsvin skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil med minimumsvekt 9 gram og med følgende anslagsenergi:

  • a) For ammunisjon med kulevekt mellom 9 gram (138,9 grain) og 10 gram (154 grain) skal anslagsenergien være minst 2700 joule (275 kgm) målt på 100 meters avstand, E100. 
  • b) For ammunisjon med kulevekt på 10 gram eller mer skal anslagsenergien være minst 2200 joule (225 kgm) målt på 100 meters avstand, E100.

Ved bruk av rifle er det krav om avlagt storviltprøve. Read more