Info – Annen jakt

Småviltjakt 2021.

Tidligjakt:

Søknad om tidligjaktkort (10/9-13/9) kan sendes inn fra 3 mai.  Søknad sendes til Inatur innen 15 juni.

Ordinært kortsalg fra 14 september. Kort selges fra vår hjemmeside, og almenningskontorene.

Beverjakt. Søknadsfrist 28 februar.

Pris beverjakt kr 1.000 pr kort. Lagsdeltager 250 kr.