Info – jakt.

Priser, søknadsfrister mm.

Jaktkortsalget: Gå direkte til Inatur for kjøp av jaktkort.

For utenbygds som ikke har tidligjakt er det kun mulig å jakte skogsfugl fra 2 oktober.

Det er innlagt begrensninger i dagskortsalget, pr dag og totalt.

Tidligjakt fugl:

Søknad om tidligjaktkort (10/9-13/9) kan sendes inn fra 3 mai.  Søknad sendes til Inatur innen 15 juni.

Ordinært kortsalg fra 14 september. Kort selges fra vår hjemmeside, og almenningskontorene.

 

Beverjakt. Søknadsfrist 28 februar.

Pris beverjakt kr 1.000 pr kort. Lagsdeltager 250 kr.

Søknader skal inneholde ;

Fult navn og postadresse, kvittert jegeravgift.  (gjelder også for lagsdeltagere)

Søknad sender : anders.berg@rjfo.no

Rådyrjakt. Søknadsfrist 15 juni. 

Priser ; Råbukk 1050 kr – ordinær rådyrjakt 700 kr – lagsdeltaker på rådyrjakt 300 kr.

Søknader skal inneholde ;

Fult navn og postadresse, kvittert jegeravgift og godkjent skytterprøve. (gjelder også for lagsdeltagere)

Dokumenter for godkjent ettersøksekvipasje.

Søknad sender : anders.berg@rjfo.no

 

Reinsdyrjakt. Søknadsfrist 15 juni.

Priser; Storbukk 7200 kr – Fritt under 50 kg 3900 kr – Bukk under 50 kg 3900 kr – kalv 1950 kr.

Helgekort toprissystem; Storbukk  2400 kr – Fritt under 50 kg 1300 kr -Kalv 700 kr. Ved felling utløses full pris med fratrekk av innbetalt sum.

Lagsdeltager på reinsdyrjakt 600 kr.

 

Søknader skal inneholde ;

Fult navn og postadresse, kvittert jegeravgift og godkjent skytterprøve. (gjelder også for lagsdeltagere)

Søknad sender : anders.berg@rjfo.no