Info – jakt.

Priser, søknadsfrister mm. 2024

Tidligjakt fugl:

Søknad om tidligjaktkort (10/9-13/9) kan sendes inn fra 31/3.  Søknad sendes til Inatur innen 15 juni.

 

Ordinært kortsalg fra 14 september.

Kort selges fra vår hjemmeside, og almenningskontorene.

 

Beverjakt. Søknadsfrist 28 februar.

Pris beverjakt kr 1.200 pr kort. Lagsdeltager 250 kr.

Søknader skal inneholde ;

Fult navn og postadresse, kvittert jegeravgift.  (gjelder også for lagsdeltagere)

Søknad sender : anders.berg@rjfo.no

 

Rådyrjakt. Søknadsfrist 15 juni. 

Priser ; Råbukk 1100 kr – ordinær rådyrjakt 750 kr – lagsdeltaker på rådyrjakt 325 kr.

Søknader skal inneholde ;

Fult navn og postadresse, kvittert jegeravgift og godkjent skytterprøve om rifle skal benyttes. (gjelder også for lagsdeltagere) og dokumenter for godkjent ettersøksekvipasje.

Søknad sender : anders.berg@rjfo.no

 

Reinsdyrjakt. Søknadsfrist 15 juni. 

Priser; Fritt 7500 –  Fritt under 50 kg 4100 kr – Bukk under 50 kg 4100 kr – Kalv 2000 kr.

Helgekort toprissystem; Fritt under 50 kg 1350 kr -Kalv 700 kr. Ved felling utløses full pris med fratrekk av innbetalt sum.

Lagsdeltager på reinsdyrjakt 650 kr.

 

Søknader skal inneholde ;

Fult navn og postadresse, kvittert jegeravgift og godkjent skytterprøve. (gjelder også for lagsdeltagere)

Søknad sender : anders.berg@rjfo.no