Info – jakt.

Priser, søknadsfrister mm. 2024

Tidligjakt fugl:

Søknad om tidligjaktkort (10/9-13/9) kan sendes inn fra 31/3.  Søknad sendes til Inatur innen 15 juni.

 

Ordinært kortsalg fra 14 september.

Kort selges fra vår hjemmeside, og almenningskontorene.

 

Beverjakt. Søknadsfrist 28 februar.

Pris beverjakt kr 1.200 pr kort. Lagsdeltager 250 kr.

Søknader skal inneholde ;

Fult navn og postadresse, kvittert jegeravgift.  (gjelder også for lagsdeltagere)

Søknad sender : anders.berg@rjfo.no

 

Rådyrjakt. Søknadsfrist 15 juni. (priser slik de var i 2023)

Priser ; Råbukk 1050 kr – ordinær rådyrjakt 700 kr – lagsdeltaker på rådyrjakt 300 kr.

Søknader skal inneholde ;

Fult navn og postadresse, kvittert jegeravgift og godkjent skytterprøve om rifle skal benyttes. (gjelder også for lagsdeltagere) og dokumenter for godkjent ettersøksekvipasje.

Søknad sender : anders.berg@rjfo.no

 

Reinsdyrjakt. Søknadsfrist 15 juni. (priser slik de var i 2023)

Priser; Storbukk 7200 kr – Fritt under 50 kg 3900 kr – Bukk under 50 kg 3900 kr – kalv 1950 kr.

Helgekort toprissystem; Storbukk  2400 kr – Fritt under 50 kg 1300 kr -Kalv 700 kr. Ved felling utløses full pris med fratrekk av innbetalt sum.

Lagsdeltager på reinsdyrjakt 600 kr.

 

Søknader skal inneholde ;

Fult navn og postadresse, kvittert jegeravgift og godkjent skytterprøve. (gjelder også for lagsdeltagere)

Søknad sender : anders.berg@rjfo.no