Info – Annen jakt

Priser og søknadsfrister. (prisene slik de var i 2021)

Tidligjakt fugl:

Søknad om tidligjaktkort (10/9-13/9) kan sendes inn fra 3 mai.  Søknad sendes til Inatur innen 15 juni.

Ordinært kortsalg fra 14 september. Kort selges fra vår hjemmeside, og almenningskontorene.

 

Beverjakt. Søknadsfrist 28 februar.

Pris beverjakt kr 1.000 pr kort. Lagsdeltager 250 kr.

Søknader skal inneholde ;

Fult navn og postadresse, kvittert jegeravgift.  (gjelder også for lagsdeltagere)

Søknad sender : anders.berg@rjfo.no

Rådyrjakt. Søknadsfrist 15 juni. 

Priser ; Råbukk 950 kr – ordinær rådyrjakt 650 kr – lagsdeltaker på rådyrjakt 275 kr.

Søknader skal inneholde ;

Fult navn og postadresse, kvittert jegeravgift og godkjent skytterprøve. (gjelder også for lagsdeltagere)

Dokumenter for godkjent ettersøksekvipasje.

Søknad sender : anders.berg@rjfo.no

 

Reinsdyrjakt. Søknadsfrist 15 juni.

Priser; Storbukk 6700 kr – Fritt under 50 kg 3650 kr – Bukk under 50 kg 3650 kr – kalv 1800 kr.

Helgekort toprissystem; Storbukk  2200 kr – Fritt under 50 kg 1200 kr -Kalv 600 kr. Ved felling utløses full pris med fratrekk av innbetalt sum.

Lagsdeltager på reinsdyrjakt 550 kr.

 

Søknader skal inneholde ;

Fult navn og postadresse, kvittert jegeravgift og godkjent skytterprøve. (gjelder også for lagsdeltagere)

Søknad sender : anders.berg@rjfo.no