Info – Annen jakt

Småviltjakt 2021.

Tidligjakt:

Søknad om tidligjaktkort (10/9-13/9) kan sendes inn fra 3 mai.  Søknad sendes til Inatur innen 15 juni.

Ordinært kortsalg fra 14 september. Kort selges fra vår hjemmeside, og almenningskontorene.

Beverjakt. Søknadsfrist 28 februar.