Info – Annen jakt

Småviltjakt 2020. Inatur har nå sendt ut tilbud om tidligjakt. Har dere ikke mottatt beskjed så kontakter dere oss på mail.

Rypetaksten er rett rundt hjørnet så da får vi snart signaler om stausen i rypefjellet. Det har vært lite smågnagere på forsommeren, noe som ikke er så veldig positivt, men det ser ut til å ha tatt seg opp litt nå på ettersommeren.

Jakttider kommer når taksten er gjennomført, men de vil sannsynligvis ikke være veldig forskjellig fra tidligere.

Jaktkort selges fra RJFOs egen nettbutikk, den åpner for salg fra 13 september, første jaktdag vil være 14 september.

Det selges dagskort, 5-dagerkort og sesongkort.