I RJFO kan alle under 18 år fiske gratis. Etter fylte 18 må du huske å løse kort før fisket tar til.

I RJFO kan alle under 18 år fiske gratis. Etter fylte 18 må du huske å løse kort før fisket tar til.

Kort kjøper du her;

https://www.inatur.no/om/fiskekort

https://www.perfish.no/

(kort selges ikke via RJFO siden pr nå)

 

SMS koder for kjøp;

Døgnkort 110 kr Send FISKEKORT CAJ10 til 2377

Ukekort 490 kr Send FISKEKORT CAJ11 til 2377

Årskort 700 kr Send FISKEKORT CAJ12 til 2377

Kombikort dag 340 kr Send FISKEKORT CAJ13 til 2377

Andre salgsplasser.

Kort kan også kjøpes på Sport 1 Sjusjøen. På hverdag kan de også kjøpes på almenningskontorene. Sjekk åpningstider.