Hjortejakt i RJFO. Søknadsfrist 15 juni 2022.

RJFO åpner for salg av hjortekort.

Det vil bli solgt et begrenset antall hjortekort for perioden 1-24 september.

Pris kr 1000 pr. kort og 105 kr pr kg ved felling.

Søknad sendes RJFO v anders.berg@rjfo.no

(for elgjegerne i RJFO gjelder samme regler som før)