Fuglejakta stanses i alle fylker sør for Nordland på grunn av fugleinfluensa.

Mattilsynet;

Vi har stor forståelse for at dette oppleves som inngripende for jegerne som har gledet seg til andemiddagen nå før jul. Samtidig håper vi at jegerne forstår hvorfor det er viktig å stanse utbredelsen av dette viruset. Vi vil understreke at risikoen for at mennesker skal bli smittet er svært lav, men sykdommen er dødelig for fuglene, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet i en pressemelding.

Etter funn av fugleinfluensa i Rogaland og Vestland, er det nå frykt for at viruset skal spre seg videre. For å hindre videre smitte, velger Mattilsynet å stoppe all fuglejakt i Norge sør for Nordland.

https://www.nationen.no/nyhet/stopper-fuglejakta/