Elgjakt 2023 – 2025

Elgjakt i Ringsaker Jakt og Fiskeområde (RJFO) Ringsaker Jakt og Fiskeområde består av eiendommene Pihl AS og Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes bygdeallmenninger.  RJFO dekker et areal på ca 600 kvadratkilometer, hvorav 290 kvadratkilometer består av produktiv skog. Resten består av fjell, sjøer og myrer.

RJFO skal sette ut inntil 27 elgretter for perioden 2023-2025.

 • Elgrettene er i størrelsesorden fra ca 10.000 da til 40.000 da. Tilnærmet alle jaktrettene er egnet for bruk av løshund. Kvotene ligger fra 3 – 9 dyr slik de var i 2022.
 • Det kreves godkjent ettersøksekvipasje i alle lag. Har laget jaktpremierte hunder legges det ved dokumentasjon på dette.
 • Det er utarbeidet egne regler med sanksjoner for området, disse underskrives ved kontraktsinngåelse.
 • Forrige periode ble en elgrett (Steinsmarka v Næra) avsatt til opplæringsjakt. Dvs ett tilbud til lag med førstegangsjegere. Dette videreføres ved interesse.
 • RJFO benytter Viltrapporten for innrapportering av sette og skutte dyr, og for informasjon ut til jegerne.
 • Det er ikke nødvendig å spesifisere hvilken rett man søker på.
 • Leie av koier / husvære avtales med de enkelte grunneierne.

Priser fra 2023-

 • Toprissystem, forskudd avregnes mot ant. kg og felte dyr. (forskudd for ikke felte dyr refunderes ikke)
 • Forskudd 6500 kr for voksne og 4500 kr for kalv og ungdyr (forskudd følger kategori dyr)
 • Kg pris 110 kr. (årlig indeks regulering)
 • Jaktkort 1800 kr pr jeger/år (årlig indeksregulering)
 • I tillegg kommer fellingsavgift (til Ringsaker kommune).

Endringer for kommende periode.

RJFO har mottatt flere henvendelser som gjelder areal / størrelse på rettene. Det er ønskelig med større retter/areal for å utøve jakt med løshunder. Vi har også forespørsler på periodisering av retter, der jakttiden deles opp i perioder for to eller flere jaktlag.  RJFO vurderer muligheten for å imøtekomme dette.

Retten som ligger sør for Nord Mesna i Brøttum almenning blir periodisert fra 2023, flere vurderes. Jaktperiodene vil her være fra 25 september til 4 oktober for første laget, og fra 5 oktober til jaktas slutt for det andre laget. Søker man eller ønsker en rett med periodisering må ønsket jaktperiode føres opp i søknaden.

Bakåsen og Bergsbu i Nes almenning slåes sammen til en rett. Sammenslåing kan også være aktuelt for flere retter.

Søknad.

 • Søknad skal inneholde navn på alle lagets deltagere, hvem som er jaktleder og nestleder.
 • Dokumentasjon på godkjent ettersøksekvipasje.

Søknad sendes til Ringsaker Jakt og Fiskeområde v / anders.berg@rjfo.no  innen 25 mars.

Postadresse, Ringsaker Jakt og Fiskeområde. Brumundvegen 829, 2387 Brumunddal

Eventuelle spørsmål rettes til RJFO v tlf 416 86 950

 

Tilbakemelding fra søkere.

Gi oss gjerne en tilbakemelding om periodisering av jakta og størrelse på jaktretter. Sendes til anders.berg@rjfo.no