Det felles mange hjorter i år

For første gang er det felt flere hjort en elg på en elgrett i RJFO. Elgretten på Danseråsen hadde ei kvote på 6 elger og ei felleskvote på hjort. Pr 5 desember er felt 8 hjorter på retten. Totalt 11 hjorter er felt i RJFO foreløpig i 2021.