Småviltjakt 2023

Skogsfugljakten avsluttes 31/10.

Første periode av småviltjakta nærmer seg slutten, siste dag er 24 september, det er også siste jaktdag på rype. Fra 2 oktober -31 oktober er det åpent for skogsfugljakt. Det er her ett begrenset kortsalg for alle korttyper, gjelder innen og utenbygds.  For utenbygds er dagskort og sesongkort for fugl utsolgt.

RJFO er godt kjent med diskusjoner og meninger rundt fredning eller ikke i dårlige rypeår. 2023 er ett slikt år hvor produksjon er lav, men ikke lavere enn hva vi har hatt tidligere. 2015 sist gang (dårligere enn i år) men også noen år på begynnelsen av 2000 tallet.

I Rondane Sør som strekker seg geografisk fra Ringebu til Hamar, er rypetellingen tilnærmet lik over hele området, noen over og noen under, men det er valgt forskjellige løsninger på jakt eller ikke. Ringebu og Øyer Statsallmenninger har fredet, Stor Elvdal, Åmot og Strand kjører jakt, Hamar har fredet. RJFO har da jaktnaboer med ulike løsninger for årets jakt. Dette har også innvirkning på hvilken løsning vi velger.

RJFO har hatt rypetaksering siden 1994 dvs nesten 30 år, og har brukt takseringene aktivt ved fastsettelse av jakttider. Dette sammen med fellingsresultater gir oss gode erfaringstall fra området og hva det tåler av beskatning. I 2015 hadde RJFO en rypebestand tilnærmet den vi har nå, og vi åpnet den gang for 14 dager med rypejakt, for innenbygds og utenbygds. Nå som flere naboer har stengt av så må det hensyntas, noe som innebærer at det ikke blir solgt rypejakt til utenbygds utover de som har tidligkort.

Skogsfugltaksten viser gode tellinger, det er godt med skogsfugl, og det åpnes for ett begrenset salg av jaktkort til utenbygds jegere fra 2/10 – 31/10.

Reglene i grove trekk;

  • Høsten 2023 åpnes det for rypejakt og skogsfugljakt fra 10/9 -24/9 for de som har tidligkort.
  • Fra 14/9 – 24/9 for øvrige innenbygds jegere. For de samme gruppene fortsetter skogsfugljakten fra 2/10 – 31/10.
  • Skogsfugljakt for utenbygds 2/10 – 31/10.
  • Det legges inn begrensninger i antall kort som selges totalt og pr dag for fuglejakten
  • Alt jaktkortsalg legges til Inatur, med unntak av bruksrettkort, disse kjøpes på alm kontorene.
  • Harejakten går som vanlig fra 14/9 – 24/9 og 2/10 – 23/12. For utenbygds er det eget harekort og storfuglkort.

 

Hjortejakt

Hjortejakten starter 1 september. Det er i all hovedsak elgjegerne som jakter hjort på egne terreng, og på de øvrige terrengene i RJFO i samråd med jaktlederne for de enkelte retter. Det selges også jaktkort for eksterne jegere. Disse får tildelt område og kontaktinfo til jaktleder der jakten utøves.

I RJFO kan alle under 18 år fiske gratis. Etter fylte 18 må du huske å løse kort før fisket tar til.

I RJFO kan alle under 18 år fiske gratis. Etter fylte 18 må du huske å løse kort før fisket tar til.

Kort kjøper du her;

https://www.inatur.no/om/fiskekort

https://www.perfish.no/

(kort selges ikke via RJFO siden pr nå)

 

SMS koder for kjøp;

Døgnkort 110 kr Send FISKEKORT CAJ10 til 2377

Ukekort 490 kr Send FISKEKORT CAJ11 til 2377

Årskort 700 kr Send FISKEKORT CAJ12 til 2377

Kombikort dag 340 kr Send FISKEKORT CAJ13 til 2377

Andre salgsplasser.

Kort kan også kjøpes på Sport 1 Sjusjøen. På hverdag kan de også kjøpes på almenningskontorene. Sjekk åpningstider.

 

Fotoskjul

Fotoskjulet er åpent for utleie. For mer info se på www.facebook.com/fotoskjul

Booking av fotoskjulet gjør du på Inatur.  https://www.inatur.no/hytte/604639bf97833b0003eb7773/fotoskjul-med-utlagt-ate-for-spennende-fotografering-av-kongeorn-honsehauk-mm