Hjortejakt

Hjortejakten starter 1 september. Det er i all hovedsak elgjegerne som jakter hjort på egne terreng, og på de øvrige terrengene i RJFO i samråd med jaktlederne for de enkelte retter. Det selges også jaktkort for eksterne jegere. Disse får tildelt område og kontaktinfo til jaktleder der jakten utøves.

Småviltjakta 2021

Fuglejakta starter 10 september. De fire første dagene er etter søknad med en årlig søkerfrist som er 15 juni. Fra 14 september er det åpent kortsalg. Kort kjøpes her; www.rjfo.no og www.inatur.no  . Bruksrettkort kjøpes ved de enkelte almenningskontorene bruksretten er tilknyttet. Ordinære kort kan også kjøpes her, men husk åpningstiden.

Rypetaksten ble utført i perioden 5-20 august. Det har hovedsakelig vært taksert øst for Åsta, men også på vestsiden de siste årene. RJFO har siden takstens oppstart i 1994 hatt ett gjennomsnitt på 15 ryper pr km2 øst for Åsta, og ca halve antallet på Sjusjøen. Årets takst viser litt over snittet, men noe færre kyllinger i kullet.

Fugletakst. RJFO planlegger å utvide takstområder kommende år, da spesielt i skog. Til det trengs gode hunder (ønsker jaktpremierte hunder som har godkjent sauedressur). Er du interessert så send e-post til RJFO.

Reinsdyrjakt

Reinsdyrjakten startet 20 august. RJFO har 13 fellingstillatelser. 10 er solgt som sesongkort og 3 benyttes som helgekort. Ordningen med helgekort (3 dager) har vi brukt i mange år nå, dette gir jakt til flere jegere. Det er også åpent for lagskort, som også flere benytter seg av. Ca 30 jegere jakter rein i RJFO i 2021.

I RJFO kan alle under 18 år fiske gratis. Etter fylte 18 må du huske å løse kort før fisket tar til.

I RJFO kan alle under 18 år fiske gratis. Etter fylte 18 må du huske å løse kort før fisket tar til.

Kort kjøper du her;

https://rjfo.no/

https://www.inatur.no/om/fiskekort

https://www.perfish.no/

 

SMS koder for kjøp;

Døgnkort 100 kr Send FISKEKORT CAJ10 til 2377

Ukekort 420 kr Send FISKEKORT CAJ11 til 2377

Årskort 660 kr Send FISKEKORT CAJ12 til 2377

Kombikort dag 320 kr Send FISKEKORT CAJ13 til 2377

Andre salgsplasser.

Kort kan også kjøpes på Øvre Åstbru og Sport 1 Sjusjøen. På hverdag kan de også kjøpes på almenningskontorene. Sjekk åpningstider.

 

Fotoskjul

Fotoskjulet åpnes for utleie fra fredag 12 mars. For mer info se på www.facebook.com/fotoskjul

Booking av fotoskjulet gjør du på Inatur.  https://www.inatur.no/hytte/604639bf97833b0003eb7773/fotoskjul-med-utlagt-ate-for-spennende-fotografering-av-kongeorn-honsehauk-mm