LightWEB
LightWeb

Fisketider

1. Stangfiske og pilke. Hver fisker kan bruke maks. 2 stenger eller håndsnører av gangen. Det er lov å benytte 4 pilkestikker, utsetting av krokredskap er forbudt. Bruk av ørekyte som agn er forbudt.

Oterfisket. I Aksjøen, Kroksjøen, Næra, Ljøsvann, Mesnavannene, Sjusjøen og Bådshaugtjern.  Hele året m unntak av fredningsperioden 15/9 - 15/10.

 I Øyungen, Bonkerudtjern og Grunna, Juni måned.

Garnfiske. 

I Aksjøen, Kroksjøen, Næra, Ljøsvann, Mesnavannene, Sjusjøen og Bådshaugtjern.

 
Hele året m unntak av fredningsperioden 15/9 - 15/10.

 

I Øyungen og Grunna, august måned.

Brumundsjøen: 1/6 – 31/8.

Det er fri maskevidde i ovennevnte vann. Garn skal ikke stå i vannet mellom kl 10.00. og kl. 18.00. Gjelder ikke etter 11/10. Garn skal være merket med fiskerens navn. Det er forbudt å sette garn nærmere reguleringsdam, elv- eller bekkeos enn 100 m. Hver fisker med kombikort kan bruke 2 garn, hvert 25 m. langt og 1,5 m høyt. ANDRE FISKEMÅTER ENN DE HER NEVNTE ER FORBUDT!

 

Barn under 18 år må ha kort for oter og garnfiske. Fiskekortet kan ikke overdras og skal forevises enhver på forlangende. Fangst og fiskeredskap forevises oppsynet på forlangende. Fiske uten kort eller i strid med disse regler vil bli anmeldt. 6. Båter. Bruk av farkost av enhver art er forbudt på alle nyanlagte vann. 7. Andre bestemmelser. Disse regler trer i kraft 1.1. 2005. og erstatter regler av 1.1. 2003. Reglene er fastsatt av styret for Ringsaker Jakt og Fiskeområde i henhold til "Forvaltningsreglene for fiske innen R.J.F.O."  I Avskåkån gjelder Fåberg Østsides Jakt og Fiskeforenings regler for hele vannet.

I Brumunda er det fredet for fiske fra og med 1 september. 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
      
       
  Fiske    
    Bever
     Elg
Rein    Rådyr   Småviltjakt
 
 
 
 
 
 
 
 

Hent veibeskrivelse / Get Directions

Lat=60.88235 , Lon=10.9502
 
 R I N G S A K E R   J A K T   &   F I S K E O M R Å D E
A N D E R S   B E R G   /   U T M A R K S L E D E R
T E L : + 4 7   6 2   3 4   4 3   4 0    /    + 4 7   4 1   6 8   6 9   5 0
 

 
 
 S K R I V   E N   R A D   T I L  O S S   H E R © LightWeb