LightWEB
LightWeb
 

                                             B E V E R

Beverstanden har gått tilbake, så antall beverkort er redusert fra 10 til 5.
 
RJFO har siden slutten av 80 tallet hatt spredte forekomster av bever, da spesielt i Åsta-vassdraget. I 93 – 94 kom den også til Bergsbutjern som sokner til Brumunda-vassdraget. Den er også i vårt tredje hoved-vassdrag,  Mesnavannene med tilløpsbekker.

Per i dag har vi registrert kolonier Åstdals-vassdraget og Brumunda-vassdraget. Seks i Åstdalen og tre i Brumunda. I Mesnavassdraget har ikke hytter \ demninger av betydning enda. I de ni koloninene  \ hyttene  \ områdene,  antar vi at det finnes fra  3 – 6 bever pr hytte. Et overslag vil da gi en bestand på mellom 27 og 54 bever innenfor koloninene. I tillegg kommer da enkeltindivider.

RJFO åpnet for jakt i 2007.
 
 
 

 
  
 
 
      
       
  Fiske    
    Bever
     Elg
Rein    Rådyr   Småviltjakt
 
 
 
 
 
 
 
 

Hent veibeskrivelse / Get Directions

Lat=60.88235 , Lon=10.9502
 
 R I N G S A K E R   J A K T   &   F I S K E O M R Å D E
A N D E R S   B E R G   /   U T M A R K S L E D E R
T E L : + 4 7   6 2   3 4   4 3   4 0    /    + 4 7   4 1   6 8   6 9   5 0
 

 
 
 S K R I V   E N   R A D   T I L  O S S   H E R © LightWeb