LightWEB
LightWeb
 

                                             B E V E R
 
Søknadsfrist for beverjakt er ute, tillatelser og kart sendes ut uke 13 til de som er trukket ut.
 
RJFO har siden slutten av 80 tallet hatt spredte forekomster av bever, da spesielt i Åsta-vassdraget. I 93 – 94 kom den også til Bergsbutjern som sokner til Brumunda-vassdraget. Den er også i vårt tredje hoved-vassdrag,  Mesnavannene med tilløpsbekker.

Per i dag har vi registrert kolonier Åstdals-vassdraget og Brumunda-vassdraget. Seks i Åstdalen og tre i Brumunda. I Mesnavassdraget har ikke hytter \ demninger av betydning enda. I de ni koloninene  \ hyttene  \ områdene,  antar vi at det finnes fra  3 – 6 bever pr hytte. Et overslag vil da gi en bestand på mellom 27 og 54 bever innenfor koloninene. I tillegg kommer da enkeltindivider.

RJFO åpnet for jakt i 2007.
 
Pris beverkort kr 1.000,- Lagsdeltager 250. 
 
 
 

 
  
 
 
      
       
  Fiske    
    Bever
     Elg
Rein    Rådyr   Småviltjakt
 
 
 
 
 
 
 
 

Hent veibeskrivelse / Get Directions

Lat=60.88235 , Lon=10.9502
 
 R I N G S A K E R   J A K T   &   F I S K E O M R Å D E
A N D E R S   B E R G   /   U T M A R K S L E D E R
T E L : + 4 7   6 2   3 4   4 3   4 0    /    + 4 7   4 1   6 8   6 9   5 0
 

 
 
 S K R I V   E N   R A D   T I L  O S S   H E R © LightWeb