LightWEB
LightWeb
 
 
         


Jakta er utleid for perioden 2017 - 2019

 

RJFO åpner for elgjakt ut november.  


 


Størrelse på rettene varierer fra ca 8.000 da - > 40.000 da.

Kvote fra 3-15 dyr. 

En av eiendommene (Pihl) i RJFO er mva pliktig, her vil mva være en del av oppgitt pris. Dvs lik pris ut til jegerne.

Jaktkort elg faktureres felles til de enkelte lag etter tildeling. For 2018 og 2019 i mai mnd.

De fleste retter egner seg for jakt med løshund.

Leie av husvære/koier avtales direkte med de enkelte eiendommer.

Det er utarbeidet egne regler med sanksjoner for området, disse underskrives ved kontraktsinngåelse.

Jaktledermøter arrangeres hvert år i september mnd. Kvoter mm gjennomgås der.

Eventuelle spørsmål kan rettes til RJFO Tlf 41 68 69 50. 


 • Eiendom

  Jaktområde

  Jaktleder

  Pihl AS

  Døråsen


  Åkerseter


  Nyseterlia


  Storstillia


  Skvaldra

   

  Grimstilen


  Brøttum alm

  Sør for Nord-Mesna


  Nord or Nord-Mesna


  Furnes alm

  Grønnmyra


  Vollkoia


  Elvstusaga


  Storbekken


  Bjønnåsen


  Skogli


  Ringsaker alm

  Baggmarka


  Moste


  Harbymarka


  Lortmarka


  Brukmarka


  Steinsmarka sør


  Nes alm

  Syljumarka


  Svartåsen


  Bakåsen


  Bergsbu


   

  Blæka


  Veldre alm

  Danseråsen


  Torvstrøen


  GimsemarkaJaktledermøter 2019
 • Jaktlederne i Pihl AS, Brøttum og Ringsaker almenning, onsdag 4 september kl 18.00 Pihl bygget på Sjusjøen.
 • Jaktlederne i Furnes, Nes og Veldre almenninger, torsdag 5 september kl 18.00 Kvilheim adm bygget. 
 
 
 
 
  
 
 
      
       
  Fiske    
    Bever
     Elg
Rein    Rådyr   Småviltjakt
 
 
 
 
 
 
 
 

Hent veibeskrivelse / Get Directions

Lat=60.88235 , Lon=10.9502
 
 R I N G S A K E R   J A K T   &   F I S K E O M R Å D E
A N D E R S   B E R G   /   U T M A R K S L E D E R
T E L : + 4 7   6 2   3 4   4 3   4 0    /    + 4 7   4 1   6 8   6 9   5 0
 

 
 
 S K R I V   E N   R A D   T I L  O S S   H E R © LightWeb