LightWEB
LightWeb

 
   
 
                                       R E I N
 
RJFO er en del av Rondane sør, og har felles reinsstamme med Øyer og Ringebu. Rein forvaltes etter felles plan med alle grunneierne i området. Det er fellesjakt over hele området, men til forskjellige tider.

De senere år har færre dyr trekt sørover, dvs over Birkebeinerveien og til våre nærområder. Dette kan det være flere årsaker til, og som det jobbes med å få kartlagt. Imidlertid har det ført til en del restriksjoner for jaktuttaket. Grunneierne fra Øyer og sørover har blitt enige om redusert salg, og beskatning legges hovedsakelig til bukker. Simler er fredet.
 
RJFO har 12 fellingstillatelser i 2019. De fleste av disse blir i år benyttet som sesongkort.

Priser :
Kalv 1700 kr, ( helg 600 kr )
Fritt < 50 kg 3350 kr, (helg 1150 kr)
Fritt 6200 kr
Lagsdeltager 500 kr

Det selges også helgekort, da til todelt pris. Felling utløser full pris.

Søknadsfrist for rein er 15 juni. Fakturering etter tildeling.
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
      
       
  Fiske    
    Bever
     Elg
Rein    Rådyr   Småviltjakt
 
 
 
 
 
 
 
 

Hent veibeskrivelse / Get Directions

Lat=60.88235 , Lon=10.9502
 
 R I N G S A K E R   J A K T   &   F I S K E O M R Å D E
A N D E R S   B E R G   /   U T M A R K S L E D E R
T E L : + 4 7   6 2   3 4   4 3   4 0    /    + 4 7   4 1   6 8   6 9   5 0
 

 
 
 S K R I V   E N   R A D   T I L  O S S   H E R © LightWeb