LightWEB
LightWeb
   
 
S M Å V I L T

Jakttider år 2018. (fra og med - til og med)

Tidligjakt etter søknad       10/9 -
Rype og skogsfugl, ordinær     14/09    -           24/09 og 1/0 – avventes til takst er tatt.
And, due, kråkefugler ordinær  14/09    -           24/09 og 1/0 - 23/12
Rev og mink.                            10/09    -           24/09 og 110 - 23/12  
Hare                                          14/09    -           24/09 og 110 - 23/12.
 
Råbukk                                    10/08    -           24/09 og 2/10 - 23/12
Rådyr ordinær                          02/10    -           23/12
Hjort                                        01/09    -           23/12
Elg                                          25/09    -           30/11(23/12)
Villrein                                     20/08    -           30/09
 
 
Rovdyr:

Forbehold om kvoter og tider.


Bjørn                                       21/8-15/10

Ulv                                          01/10-31/3
Jerv                                         10/09-15/2
 
Treningskort for fugl fra                       01/11 - 23/12. Kjøpes hos Inatur. Er inkludert i sesongkort fugl.
 
Jakt i hytteområdene og på setervanger er ikke tillatt.
Det er ikke lov til å jakte i og ved veier som er åpne for allmenn ferdsel, dette gjelder også postering.
Bruk av rifle er ikke tillatt. (gjelder småvilt)
 
Hundetrening

Elgjegere innen for RJFO har tillatelse til å trene egne hunder på eget terreng fra og med den 14/9 – 24/09. Treningen skal legges til siste halvdel av dagen.

 
For de 4 første dagene av fuglejakten kreves det eget jaktkort som er utstedt etter søknad.
Det tas forbehold om tidligere slutt og begrensninger i jaktområde.
Jaktkort, småvilt.
Det selges; dagskort, 5-dagers kort og sesong.
Det anbefales jegere som benytter hunder å gjøre dem sauerene. Dette vil på sikt bli påkrevd.
Salg av jaktkort for småvilt 2018 For fuglejakt vil en begrensning de første dagene bli opprettholdt med søknadsfrist 15. juni 2018

Søknad sendes RJFO, 2380 Br.dal. Vi ber om at hytteeierne innen RJFO påfører tomtenummer og grunneier på søknaden.

I løpet av august vil det bli gitt melding til de som får tidligkort med en angitt frist til å løse kortet. Informasjonsbrosjyre og kart fås kjøpt i alle kortsalgstedene for kr. 110,- pr. stk.

 
Vi minner om innsending av utfylt jaktrapport til RJFO, 2380 Br.dal, senest 2 uker etter at jakten er avsluttet.


 


( Båndtvang i Ringsaker kommune er utvidet med hjemmel i bufeloven, 1. april – 1. november, med unntak av hunder på lovlig jakt. Brudd på loven kan medføre utestengelse fra all i jakt i RJFO.)
Båndtvang i Ringsaker kommune-  følg link under.

I Hemmeldalen Naturreservat starter båndtvangen den 1 mars. (Øyungen, Londalen mm. Se info hos

  
 
 
Priser 2018           innenbygds / utenbygds 
Dagkort                        295 kr         450 kr      
5-dagerskort                1050 kr         1800 kr
Sesongkort                  1850 kr         2800 kr (tidligjakt koster 1600 kr i tillegg)
 
 
 
  
 
 
      
       
  Fiske    
    Bever
     Elg
Rein    Rådyr   Småviltjakt
 
 
 
 
 
 
 
 

Hent veibeskrivelse / Get Directions

Lat=60.88235 , Lon=10.9502
 
 R I N G S A K E R   J A K T   &   F I S K E O M R Å D E
A N D E R S   B E R G   /   U T M A R K S L E D E R
T E L : + 4 7   6 2   3 4   4 3   4 0    /    + 4 7   4 1   6 8   6 9   5 0
 

 
 
 S K R I V   E N   R A D   T I L  O S S   H E R © LightWeb