LightWEB
LightWeb
   
 
S M Å V I L T

Jakttider år 2019. (fra og med - til og med)


Rype og skogsfugl, tidligjakt     10/09    -           13/09     

Rype og skogsfugl, ordinær      14/09    -           24/09 og 30/09 – 06/10

Skogsfugl                                   07/10    -           31/10

 

And, due, kråkefugler tidligjakt  10/09    -           13/09

And, due, kråkefugler ordinær   14/09    -           24/09 og 30/09 - 23/12 

Rev, mink og skarv                    10/09    -           24/09 og 30/09 - 23/12 

Hare                                          14/09    -           24/09 og 30/09 – 23/12                                 

Råbukk                                     10/08    -           24/09

Rådyr ordinær                          30/09    -           23/12

Hjort                                         01/09    -           23/12

Elg                                           25/09    -           30/11(23/12)

Villrein                                      20/08    -           30/09

 

 

Rovdyr:

Forbehold om kvoter og tider.         

Bjørn                                       21/8-15/10

Ulv                                          01/12-31/5

Jerv                                         10/09-15/2

 

Treningskort for fugl fra 7/10 -23/12. Kjøpes hos Inatur. Er inkludert i sesongkort fugl.

 Jakt i hytteområdene og på setervanger er ikke tillatt.

Det er ikke lov til å jakte i og ved veier som er åpne for allmenn ferdsel, dette gjelder også postering.

Bruk av rifle er ikke tillatt. (gjelder småvilt)

 

Hundetrening

Elgjegere innen for RJFO har tillatelse til å trene egne hunder på eget terreng fra og med den 14/9 – 24/09. Treningen skal legges til siste halvdel av dagen.

 

For de 4 første dagene av fuglejakten kreves det eget jaktkort som er utstedt etter søknad.

Det tas forbehold om tidligere slutt og begrensninger i jaktområde.

 

Jaktkort, småvilt.

Det selges; dagskort, 5-dagers kort og sesong.

Det anbefales jegere som benytter hunder å gjøre dem sauerene. Dette vil på sikt bli påkrevd.

 

Salg av jaktkort for småvilt 2020

For fuglejakt vil en begrensning de første dagene bli opprettholdt med søknadsfrist 15. juni 2020

Søknad sendes RJFO, 2380 Br.dal. Vi ber om at hytteeierne innen RJFO påfører tomtenummer og grunneier på søknaden.

Informasjonsbrosjyre og kart fås kjøpt i alle kortsalgstedene.

Vi minner om innsending av utfylt jaktrapport til RJFO, 2380 Br.dal, senest 2 uker etter at jakten er avsluttet.

 

 

Båndtvang i Ringsaker kommune-  følg link under.

I Hemmeldalen Naturreservat starter båndtvangen den 1 mars. (Øyungen, Londalen mm. Se info hos fylkesmannen.no)

  
 
 
Priser 2019           innenbygds / utenbygds 
Dagkort                       305 kr         460 kr      
5-dagerskort                1220 kr       1850 kr
Sesongkort                  1915 kr        2850 kr
 
 
 
  
 
 
      
       
  Fiske    
    Bever
     Elg
Rein    Rådyr   Småviltjakt
 
 
 
 
 
 
 
 

Hent veibeskrivelse / Get Directions

Lat=60.88235 , Lon=10.9502
 
 R I N G S A K E R   J A K T   &   F I S K E O M R Å D E
A N D E R S   B E R G   /   U T M A R K S L E D E R
T E L : + 4 7   6 2   3 4   4 3   4 0    /    + 4 7   4 1   6 8   6 9   5 0
 

 
 
 S K R I V   E N   R A D   T I L  O S S   H E R © LightWeb