LightWEB
LightWeb
 
 Jaktkort
Fiskekort
             
             
  Fiske  
    Bever
     Elg
Rein     Rådyr   Småviltjakt

Rovdyr  
 
 
 
Fotoskjul                     
R I N G S A K E R   J A K T -   O G   F I S K E O M R Å D E
 
RJFO omfatter eiendommene Pihl AS og Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes bygdealmenninger.  Formålet med sammenslutningen er administrasjon av jakten og fisket i området, og å sørge for den beste mulige forvaltning av vilt og fisk. Ringsakerfjellet dekker et areal på ca 600 kvadratkilometer, hvorav 290 kvadratkilometer består av produktiv skog. Resten består av fjell, sjøer og myrer.   RJFO ble opprettet i 1966

 
F A C E B O O K
 


 
Utleie elgjakt 2020-2022
Info om utleie finner du på elgsiden. (trykk elg ikon) 
 
 
Tidligjakt
Søknad om tidligjakt på fugl sendes Inatur. Linken der åpnes i løpet av april mnd med søknadsfrist 15 juni.  https://www.inatur.no/jakt/5c90d4620cda370003557e3f/smavilt-tidligkort-ringsaker-jakt-og-fiskeomradet
 
Søknadsfrister for jakt etter rein og rådyr er 15 juni.
Søknader sendes til anders.berg@rjfo.no 

Kjøp av fiskekort på nett. Benytt Visakort. Mastercard fungerer ikke. 

 

   
Leie av skogkoier, følg lenke:
og
 ~
 
LØS FISKEKORT FØR DU FISKER.
RJFO har oppsyn som går på heltid gjennom sommeren. 
 

 
 
FISKE 
Minner om fredning i Brumunda fra 1 sept.
 
Fiskekort får du kjøpt via RJFO`s hjemmeside www.rjfo.no,  Kvilheim bomstasjon, Brumund sag bomstasjon, Sjusjøen infosenter, Kiwi Sjusjøen, Kiwi Næroset, Sport 1 Sjusjøen, Pihl AS, Ringsaker Almenning, Furnes Almenning. Bomstasjon på Åstbru selger i sesongen.

Det er gratis stangfiske til de under 18 år.
 
 
 
 
 
 


Ringsaker Jakt- og Fiskeområde DA
Brumundvegen 829
2387 Brumunddal 
 


 
 
 
 

Hent veibeskrivelse / Get Directions

Lat=60.88235 , Lon=10.9502
 
 R I N G S A K E R   J A K T   &   F I S K E O M R Å D E
A N D E R S   B E R G   /   U T M A R K S L E D E R
T E L : + 4 7   6 2   3 4   4 3   4 0    /    + 4 7   4 1   6 8   6 9   5 0
 

 
 
 S K R I V   E N   R A D   T I L  O S S   H E R © LightWeb