LightWEB
LightWeb
 
Jaktkort
Fiskekort
             
             
  Fiske  
    Bever
     Elg
Rein     Rådyr   Småviltjakt

Rovdyr  
 
 
 
Fotoskjul                     
  F O T O S K J U L             F I S K E K A R T   
R I N G S A K E R   J A K T -   O G   F I S K E O M R Å D E
 
RJFO omfatter eiendommene Pihl AS og Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes bygdealmenninger.  Formålet med sammenslutningen er administrasjon av jakten og fisket i området, og å sørge for den beste mulige forvaltning av vilt og fisk. Ringsakerfjellet dekker et areal på ca 600 kvadratkilometer, hvorav 290 kvadratkilometer består av produktiv skog. Resten består av fjell, sjøer og myrer.   RJFO ble opprettet i 1966

 
F A C E B O O K
 
 
I N F O
 ~
 
Jaktkort & Fiskekort
 
Linken til jaktkortkjøp åpnes ikke
før 13  september.  
 
 
 
Småviltjakt 2016
De som har søkt tidligjakt fått tildelt fra 10/9. Ellers er det samme begrensninger som ifjor. Fuglekort selges til innenbygds jegere, og utenbygds om de har hytte i RJFO.
 
Reinsjakt 2016
RJFO har kun 7 kort i år, de fleste av disse vil bli benyttet som helgekort. Se mer under rein. 

 
 
Minner om fredning i Brumunda fra 1 sept.
 
 Opplæringsjakt
Elgjakt med løshund i RJFO. Sett av ei langhelg i november.

Førstegangsjegere har i høst muligheten til å melde seg på opplæringsjakt på elg. 14-17 november. For å kunne delta kreves det at du har bestått jegerprøven, betalt jegeravgift og kan fremlegge dokumentasjon på bestått skyteprøve. Deltageravgiften som er 2500 kr pr person, inkluderer felles middag, overnatting og guiding. Andre nødvendige forbruksartikler må hver enkelt dekke selv. Deltagerne tilbys å kjøpe eventuelt kjøtt.

Mer info ved henvendelse til anders.berg@rjfo.no / 41686950

 
Jaktsøknader 2016.
Søknadsfrister for jakt er 15 juni.
Søknader sendes til anders.berg@rjfo.no
 
Fiskekort får du kjøpt via RJFO`s hjemmeside www.rjfo.no,  Kvilheim bomstasjon, Brumund sag bomstasjon, G Sport Moelv, Sjusjøen infosenter, Kiwi Sjusjøen, Kiwi Næroset, Sport 1 Sjusjøen, Pihl AS, Ringsaker Almenning, Furnes Almenning. Bomstasjon på Elgåsen og Øvre Åstbru selger i sesongen.

Det er gratis stangfiske til de under 18 år.
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 

Hent veibeskrivelse / Get Directions

Lat=60.88235 , Lon=10.9502
 
 R I N G S A K E R   J A K T   &   F I S K E O M R Å D E
A N D E R S   B E R G   /   U T M A R K S L E D E R
T E L : + 4 7   6 2   3 4   4 3   4 0    /    + 4 7   4 1   6 8   6 9   5 0
 

 
 
 S K R I V   E N   R A D   T I L  O S S   H E R © LightWeb