LightWEB
LightWeb
 
 Jaktkort
Fiskekort
             
             
  Fiske  
    Bever
     Elg
Rein     Rådyr   Småviltjakt

Rovdyr  
 
 
 
Fotoskjul                     
R I N G S A K E R   J A K T -   O G   F I S K E O M R Å D E
 
RJFO omfatter eiendommene Pihl AS og Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes bygdealmenninger.  Formålet med sammenslutningen er administrasjon av jakten og fisket i området, og å sørge for den beste mulige forvaltning av vilt og fisk. Ringsakerfjellet dekker et areal på ca 600 kvadratkilometer, hvorav 290 kvadratkilometer består av produktiv skog. Resten består av fjell, sjøer og myrer.   RJFO ble opprettet i 1966

 
F A C E B O O K
 

Opphold i småviltjakta.

Fra 25 september til 30 september. 

 

NETTSALG 
Åpnes igjen den 16 oktober for fiskekortsalg og 30 september for jaktkortsalg 
 Mastercard kan være vanskelig å komme gjennom med.
 
Jaktkort selges på almenningskontorene, Pihl, Kiwi Sjusjøen(åpen til kl 21 mandag - fredag), Brumundsaga (åpner 08.00 lørdag den 14) og Kvilheim bomstasjon.  

 

 
ENDRING
Søknad om tidligjakt på fugl går fra og med 2019 gjennom Inatur. Linken der åpnes i løpet av april mnd med søknadsfrist 15 juni.  https://www.inatur.no/jakt/5c90d4620cda370003557e3f/smavilt-tidligkort-ringsaker-jakt-og-fiskeomradet
 
Søknadsfrister for jakt etter rein og rådyr er 15 juni.
Søknader sendes til anders.berg@rjfo.no 

Kjøp av fiskekort på nett. Benytt Visakort. Mastercard fungerer ikke. 

 

  

Leie av skogkoier, følg lenke:
og
 ~
 
LØS FISKEKORT FØR DU FISKER.
RJFO har oppsyn som går på heltid gjennom sommeren, 24 stk tatt for fiske uten kort frem til nå. Dette er unødvendig, og dyrt for den som tar sjansen.  
 
 

 
 
FISKE 
Minner om fredning i Brumunda fra 1 sept.
 
Fiskekort får du kjøpt via RJFO`s hjemmeside www.rjfo.no,  Kvilheim bomstasjon, Brumund sag bomstasjon, Sjusjøen infosenter, Kiwi Sjusjøen, Kiwi Næroset, Sport 1 Sjusjøen, Pihl AS, Ringsaker Almenning, Furnes Almenning. Bomstasjon på Åstbru selger i sesongen.

Det er gratis stangfiske til de under 18 år.
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 

Hent veibeskrivelse / Get Directions

Lat=60.88235 , Lon=10.9502
 
 R I N G S A K E R   J A K T   &   F I S K E O M R Å D E
A N D E R S   B E R G   /   U T M A R K S L E D E R
T E L : + 4 7   6 2   3 4   4 3   4 0    /    + 4 7   4 1   6 8   6 9   5 0
 

 
 
 S K R I V   E N   R A D   T I L  O S S   H E R © LightWeb