LightWEB
LightWeb
 
Jaktkort
Fiskekort
             
             
  Fiske  
    Bever
     Elg
Rein     Rådyr   Småviltjakt

Rovdyr  
 
 
 
Fotoskjul                     
  F O T O S K J U L             F I S K E K A R T   
R I N G S A K E R   J A K T -   O G   F I S K E O M R Å D E
 
RJFO omfatter eiendommene Pihl AS og Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes bygdealmenninger.  Formålet med sammenslutningen er administrasjon av jakten og fisket i området, og å sørge for den beste mulige forvaltning av vilt og fisk. Ringsakerfjellet dekker et areal på ca 600 kvadratkilometer, hvorav 290 kvadratkilometer består av produktiv skog. Resten består av fjell, sjøer og myrer.   RJFO ble opprettet i 1966

 
F A C E B O O K
 
 
 
LØS FISKEKORT FØR DU FISKER.
RJFO har oppsyn som går på heltid gjennom sommeren, 24 stk tatt for fiske uten kort frem til nå. Dette er unødvendig, og dyrt for den som tar sjansen.
 
 
Kjøp av fiskekort på nett. Benytt Visakort. Mastercard fungerer ikke.
 
Leie av skogkoier, følg lenke:
og
 ~
 
 
 
Jaktkort & Fiskekort
 
Linken til jaktkortkjøp åpnes igjen 13 september.  
 

Søknadsfrister for jakt er 15 juni.
Rådyr, rein og småviltjakt. 
Søknader sendes til anders.berg@rjfo.no 

Jaktkort selges fra vår hjemmeside, linken åpnes 13 september. Jaktkort selges også fra våre almenningskontorer, Brumundsaga bomstasjon og ved Kvilheim. 
 
 
FISKE 
Minner om fredning i Brumunda fra 1 sept.
 
Fiskekort får du kjøpt via RJFO`s hjemmeside www.rjfo.no,  Kvilheim bomstasjon, Brumund sag bomstasjon, Sjusjøen infosenter, Kiwi Sjusjøen, Kiwi Næroset, Sport 1 Sjusjøen, Pihl AS, Ringsaker Almenning, Furnes Almenning. Bomstasjon på Åstbru selger i sesongen.

Det er gratis stangfiske til de under 18 år.
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 

Hent veibeskrivelse / Get Directions

Lat=60.88235 , Lon=10.9502
 
 R I N G S A K E R   J A K T   &   F I S K E O M R Å D E
A N D E R S   B E R G   /   U T M A R K S L E D E R
T E L : + 4 7   6 2   3 4   4 3   4 0    /    + 4 7   4 1   6 8   6 9   5 0
 

 
 
 S K R I V   E N   R A D   T I L  O S S   H E R © LightWeb